Tietosuoja

MW Steel oy suhtautuu kaikkiin velvoitteisiinsa vakavasti.
Asiakasrekisteriä pääsee lukemaan vain henkilöt joilla on erikseen lupa
siihen. Tietojen käsittelyssä noudatetaan erityistä huolellisuutta
Emme koskaan näe asiakkaiden luottokortti tietoja ja maksutapahtuma
tapahtuu tunnettujen ja luotettavien maksupalveluvälittäjien kautta.
MW Steel oy on velvollinen noudattamaan voimassa olevia lakeja
ja määräyksiä henkilötietojen suojaamisesta.